ΑΡΧΙΚΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / Διαφορές ανατομικού και ορθοπεδικού

Διαφορές ανατομικού και ορθοπεδικού

Σημαντικός είναι ο διαχωρισμός των στρωμάτων σε ορθοπεδικά και ανατομικά. Πολλοί πελάτες ζητάνε ένα ορθοπεδικό και ανατομικό στρώμα, θεωρώντας το καλύτερο επειδή συμπεριλαμβάνει και τις δυο ορολογίες μαζί !  Η πραγματικότητα είναι ότι πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχουν συγκεκριμένες, γραπτές, διεθνείς προδιαγραφές, που να ορίζουν πως πρέπει να είναι κατασκευασμένο ένα στρώμα για να μπορεί να ονομάζεται ταυτόχρονα ορθοπεδικό και ανατομικό.

Τα ανατομικά στρώματα αποτελούνται κατά κύριο λόγο από ανεξάρτητα ελατήρια (τα λεγόμενα Pocket Springs), αφού είναι τα μοναδικά που λειτουργούν ανεξάρτητα. Έτσι το στρώμα ακολουθεί τη φυσική καμπύλη της σπονδυλικής μας στήλης.

Τα ορθοπεδικά στρώματα  αποτελούνται κατά κύριο λόγο από συνδεδεμένα μεταξύ τους ελατήρια (Bonnel Springs), τα οποία υποστηρίζουν τη σπονδυλική στήλη ώστε να μην κυρτώνει.