ΑΡΧΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΕγγύηση καλύτερης τιμής

Εγγύηση καλύτερης τιμής

Δεσμευόμαστε για τις καλύτερες τιμές των προϊόντων Candia Strom και Linea Strom !!!

Για αυτό το λόγο, αν βρείτε καλύτερη τιμή για το ίδιο ακριβώς προϊόν, σας επιστρέφουμε την διαφορά ή ζητήστε την εκπτώση πριν την αγορά σας!!!

Όροι Χρήσης:

Σε περίπτωση που βρείτε χαμηλότερη τιμή σε άλλη ελληνική ιστοσελίδα ή εταιρεία , εμείς θα σας δώσουμε την διαφορά ίσως και χαμηλότερη τιμή! Αυτή η Εγγύηση Καλύτερης Τιμής υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω:

  1. Τιμή να είναι η συνολική και να περιλαμβάνει τους φόρους και τα μεταφορικά.
  2. Η σύγκριση τιμών θα πρέπει να προσδιορίζεται κατά τη στιγμή της παραγγελίας και να ταιριάζει ακριβώς με το προϊόν σας.
  3. Η Εγγύηση Καλύτερης Τιμής είναι έγκυρη μόνο για το ακριβές προϊόν
  4. Η χαμηλότερη τιμή πρέπει να είναι σε ευρώ (€).
  5. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2109015777 εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την αγορά σας για να διεκδικήσετε την Εγγύηση Καλύτερης Τιμής.
  6. Η χαμηλότερη τιμή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για το προϊόν όταν η εταιρεία μας επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό σας εντός 24 ωρών.
  7. Η Εγγύηση Καλύτερης Τιμής θα είναι διαθέσιμη και για γραπτές προσφορές άλλων εταιρειών.
  8. Η Σύγκριση τιμών πρέπει να είναι διαθέσιμη Online για το Ευρύ κοινό. Η Εγγύηση Καλύτερης Τιμής ισχύει μόνο για τις τιμές που διαφημίζονται και είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό σε μια ελληνόφωνη ιστοσελίδα. Δεν περιλαμβάνονται προφορικές προσφορές.

Όλες οι αιτήσεις απαίτησης για την εγγύηση καλύτερης τιμής, υπόκεινται σε έλεγχο από το προσωπικό της εταιρεία μας. Δεν θα επαληθεύσουμε αίτημα το οποίο πιστεύουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι είναι το αποτέλεσμα μιας εκτύπωσης ή άλλου σφάλματος ή αν είναι κατασκευασμένο με δόλο ή κακή τη πίστει.

Η εταιρεία μας θα σας επιστρέψει τη διαφορά ανάμεσα στην τιμή που κλείσατε και τη χαμηλότερη τιμή, μόνο αν η παραγγελία σας έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει ακυρωθεί.

Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Εγγύηση Καλύτερης Τιμής ή να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα του σε οποιοδήποτε άτομο, ανά πάσα στιγμή, για οποιοδήποτε ή και χωρίς λόγο, και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή υποχρέωση προς εσάς. Οι όροι που ισχύουν κατά τη στιγμή της παραγγελία σας θα καθορίσουν την επιλεξιμότητά σας για την Εγγύηση Καλύτερης Τιμής. Η αποτυχία από την εταιρεία μας για εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα συνιστά παραίτηση από τη διάταξη αυτή.